0
Jūsų krepšelis tuščias.
Krepšelis atnaujintas
Nėra galimybes įsigyti nurodyto produkto kiekio.

Pasiteirauti dėl didesnio kiekio

Paieška

0

Svetainės taisyklės

 

 

UAB “MINTIES GIJA” INTERNETINĖS PARDUOTUVĖS
 berguci.com

PIRKIMO - PARDAVIMO TAISYKLĖS
 
1. BENDROSIOS NUOSTATOS

    1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės, toliau vadinamos – “Taisyklės”, su jomis Pirkėjas savo veiksmu uždėdamas varnelę patvirtina, kad su taisyklėmis susipažino, jas perskaitė ir su taisyklėmis sutinka pirkdamas prekes elektroninėje parduotuvėje berguci.com.
 Pirkimo - pardavimo taisykles, yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Pirkėjo ir elektroninės parduotuvės, toliau vadinamos - „Pardavėjo“ teisės, pareigos, prekių pirkimo ir apmokėjimo už jas sąlygos, šalių atsakomybė, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka ir kitos su prekių pirkimu – pardavimu berguci.com elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
    1.2. Pardavėjas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti šias Taisykles.
Pardavėjo daromi pakeitimai negali prieštarauti LR galiojantiems įstaymams, teisės aktams, ir logikos principams.
    1.3. Pirkti Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje berguci.com turi teisę:
    1.3.1. visi juridiniai asmenys;
    1.3.2. veiksnūs fiziniai asmenys, sulaukę pilnametystės;
    1.3.3. nepilnamečiai asmenys nuo 14 iki 18 metų, tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis.

2. PIRKĖJO TEISĖS

    2.1. Pirkėjas neribotai turi teisę pirkti prekes Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, berguci.com pagal šių Taisyklių sąlygas.

3. PIRKĖJO PAREIGOS

    3.1 Pirkėjas įsipareigoja suformavęs užsakymą elektroninėje parduotuvėje berguci.com sumokėti už prekes per nustatytą terminą.
    3.2 Pirkėjas įsipareigoja priimti apmokėtas prekes, o nepriėmus prekių privalo kompensuoti Pardavėjo patirtas siuntimo išlaidas.
3.3 Pasikeitus Pirkėjo kontaktams ar kitiems registracijos duomenims, Pirkėjas privalo juos atnaujinti.
      Dėl klaidingų ar laiku nepakeistų Pirkėjo duomenų, Pardavėjui pristatčius prekes kitu adresu, siuntos išlaidas apmoka Pirkėjas.
    3.4. Pirkėjas naudodamasis Pardavėjo paslaugomis, sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.
    3.5. Pirkėjas įsipareigoja neperleisti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Trečiai šaliai sužinojus Pirkėjo prisijungimo duomenis, jis nedelsdamas privalo pakeisti savo prisijungimo duomenis ir apie prisijungimo duomenų praradimą informuoti Pardavėją elektroniniu paštu arba telefonu.

4. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

    4.1. Pirkimo – Pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo Pirkėjo paspaudimo momento ant nuorodos „PATVIRTINTI UŽSAKYMĄ“.

5. PARDAVĖJO TEISĖS

    5.1. Pirkėjo bandymas pakenkti elektroninės parduotuvės darbui bei saugumui, ar pažeisti savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve berguci.com.
    5.2. Pardavėjas gali laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui.
    5.3. Pirkėjui pasirinkus apmokėjimą bankiniu pavedimu, už prekes galima apmokėti per 48 val. nuo užsakymo pateikimo.Neapmokėjus už prekes per numatytą laiką, Pardavėjas turi teisę, iš anksto nepranešęs Pirkėjui, anuliuoti užsakymą.
    5.4 Pardavėjas turi teisę be atskiro įspėjimo, skelbti akcijas, keisti akcijų sąlygas arba jas panaikinti.

6. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

    6.1. Pardavėjas įsipareigoja, elektroninėje parduotuvėje nustatytomis sąlygomis, sudaryti Pirkėjui galimybę neribotai naudotis Pardavėjo paslaugomis.
    6.2. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo duomenų trečioms šalims, gerbti Pirkėjo privatumą.
    6.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu, jeigu nebuvo numatyta kitaip.
    6.4. Pardavėjas dėl svarbių priežasčių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, privalo apie tai pranešti per dvi darbo dienas nuo užsakymo priėmimo dienos.
Pardavėjas privalo grąžinti Pirkėjo sumokėtas lėšas per 48 valandas nuo apmokėjimo už prekes, jei Pirkėjas jau yra užmokėjęs už prekes.

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA

    7.1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos eurais su PVM.
    7.2. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje nurodomos prie prekių bei galutinai suformuotame užsakymo lange.
   7.3. Pirkėjas gali atsiskaityti už prekes vienu iš elektroninės parduotuvės berguci.com pateiktų būdų bei sąlygų. Visi sutrikimai sprendžiami tiesiogiai su mokėjimo paslaugų tiekėjais, apie sutrikimus informuojant Pardavėją.
    7.4. Grynais pinigais arba banko kortele pristačius prekes, jei tokią galimybę numato berguci.com elektroninė parduotuvė.
    7.5. Banko pavedimu, apmokant nurodytą sumą už prekes pagal sąskaitą tiesioginiu pavedimu į nurodytą Pardavėjo sąskaitą, jei tokią galimybę numato berguci.com elektroninė parduotuvė.
    7.6 Apmokant naudojantis lizingo paslauga, jei tokią galimybė numatyta berguci.com eletroninėje parduotuvėje.

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

    8.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
    8.2. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas reikšti pretenzijas dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui negali.
    8.3. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes Pirkėjui laikydamasis terminų. Prekės pristatomos per tiek darbo dienų kiek yra nurodyta prie užsakomos prekės elektroninėje parduotuvėje. Siunta pradedama formuoti tik gavus Pirkėjo apmokėjimą.
    8.4. Jei prekės nėra pristatomos laiku dėl Pirkėjo kaltės, Pardavėjas už prekių pristatymą atsakomybės neprisiima.
    8.5. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu patikrinti prekių kiekį, komplektaciją, ir atitikimą pateiktam elektroninėje parduotuvėje berguci.com užsakymui ir aprašymamas apie prekę.
Pirkėjui pasirašius važtaraštyje, sąskaitoje-faktūroje ar siuntos perdavimo dokumente, laikoma, kad prekė yra perduota Pirkėjui ir atitinka pateiktam užsakymui.
Pirkėjui pastebėjus, kad prekių pakuotė pažeista, Pirkėjas privalo kartu su Pardavėjo įgaliotu asmeniu surašyti laisvos formos aktą apie prekių pažeidimus. Tuo pačiu, šis faktas turi būti pažymėtas ir pristatymo dokumente. Pirkėjui nepadarius minėtų veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimo.

9. PREKIŲ KEITIMAS IR GRĄŽINIMAS

    9.1. Šioje parduotuvėje įsigytos prekes keičiamos ir grąžinamos pagal LR Ūkio ministerijos ministro 2001-06-29 įsakymu Nr. 217 patvirtintas Daiktų grąžinimo ir keitimo taisykles.
    9.2. Jei prekę pagal įstatymus galima grąžinti, ji turi būti pristatyta Pardavėjui naudojantis kurjerių tarnybos paslaugomis, jeigu nesusitariama kitaip.
9.3 Taisyklių 9.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti per keturiolika dienų nuo prekių pristatymo dienos.
Punkte 9.2. numatytas prekių grąžinimas vykdomas vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu.
    9.4 Prekė turi būti grąžinama nepažeistoje pakuotėje, nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos, ar kitaip pažeista.
    9.5 Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
    9.6 Pirkėjas turi teisę grąžinti nekokybišką prekę.
    9.7 Apie nekokybišką prekę Pirkėjas privalo pranešti per 2 dienas elektroninėje parduotuvėje berguci.com nurodytais kontaktais, telefonu, arba elektroniniu paštu.
    9.8 Tuo atveju, kai prekė grąžinama punkte 9.2.,nurodytais pagrindais, prekių grąžinimo siuntimo išlaidas apmoka Pirkėjas.
    9.9 Tuo atveju, kai prekė grąžinama 9.6. punkte nurodytais pagrindais, Pardavėjas įsipareigoja kompensuoti prekės grąžinimo išlaidas Pirkėjui, naudodamasis Pardavėjo nurodyto kurjerio paslaugomis.
    9.10 Pardavėjas įsipareigoja už grąžintas prekes apmokėti per 5 darbo dienas nuo prekių grąžinimo fakto į Pirkėjo nurodytą asmeninę atsiskaitomają sąskaitą.

10. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

    10.1. Pardavėjas prekėms arba prekių grupėms suteikia garantiją, apie kurią nurodo prie prekės savybių aprašymo.
    10.2. Pardavėjas gali atitinkamoms prekių grupėms papildomos garantijos nesuteikti, jeigu, galioja LR teisės aktų numatyta garantija.
    10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos (atspalvio) dėl Pirkėjo naudojamos kompiuterinės technikos ypatybių. Būtina atkreipti dėmesį į prekių aprašymą elektroninėje parduotuvėje berguci.com.

11. ATSAKOMYBĖ

    11.1. Pardavėjas neatsako už telekomunikacijų sutrikimus, kurie gali kilti dėl techninių kliūčių ir kitokių įvykių, kurių neįmanoma Pardavėjui kontroliuoti.
    11.2. Pirkėjas pats prisiima atsakomybę už jo vartotojo vardo ir slaptažodžio saugumą, registracijos duomenų formoje nurodytų duomenų teisingumą, tikslumą.
    11.3. Pirkėjas atsako už savo veiksmus, atliktus naudojantis elektronine parduotuve.
    11.4. Pardavėjas neprisiima atsakomybės, jei nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė buvo suteikta.
    11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius.

12. INFORMACIJOS PERDAVIMO BŪDAI

    12.1. Pardavėjas pranešimus Pirkėjui siunčia registracijos formoje pateiktu elektroniniu paštu.
    12.2. Pirkėjas pranešimus Pardavėjui siunčia elektroninėje parduotuvėje berguci.com nurodytais kontaktais.

13. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISIŲ APSAUGA

    13.1. Visos intelektinės teisės elektroninėje parduotuvėje berguci.com priklauso Pardavėjui.
    13.2. Draudžiama be raštiško elektroninės parduotuvės administratoriaus leidimo naudoti ar platinti esančią elektroninėje parduotuvėje esančią tekstinę ir vaizdinę medžiagą.

14. RINKODARA IR INFORMACIJA.

    14.1. Pardavėjas savo nuožiūra skelbia, naikina, keičia elektroninėje parduotuvėje paskelbtas akcijas, be atskiro įspėjimo. Bet koks sąlygų keitimas ar panaikinimas galioja nuo jų atlikimo momento.
    14.2. Pardavėjas pranešimus siunčia Pirkėjui registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
    14.3. Pirkėjas pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje nurodytais kontaktais.
    14.5. Pardavėjas neatsako, už Pirkėjo internetinio ryšio, elektroninio pašto, telefono ryšio paslugų tiekėjų sutrikimus, dėl kurių Pirkėjas negauna Pardavėjo siunčiamų informacinių pranešimų.

15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

    15.1. Prekių pirkimo - pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
    15.1. Visi kilę dėl šių Taisyklių vykdymo Pardavėjo ir Pirkėjo nesutarimai sprendžiami tarpusavio šalių susitarimu, o šalims nesutarus ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
 
 
 
 
smart foreash
Šioje svetainėje yra naudojami slapukai (angl. „cookies“). Jie gali identifikuoti prisijungusius vartotojus, rinkti statistikos duomenis ir padėti pagerinti naršymo patirtį kiekvienam lankytojui atskirai.
Susipažinkite su mūsų Privatumo politika
Sutinku Išvalyti slapukus ir išeiti